โรงงานผลิตหมอน,ผ้าห่ม,ใยสังเคราะห์,หมอนผ้าห่ม,หมอนรองคอ,หมอนอิง,ผ้าปู: เสื้อยึดเปล่า ราคาถูก เริ่มต้น 38 บาท

เสื้อยึดเปล่า ราคาถูก เริ่มต้น 38 บาท

โรงงานเย็บเสื้อยึดเปล่า

เสื้อแจก  เสื้อแถม เสื้อทีม เสื้อบวช เสื้อรุ่น เสื้อสันทนาการ
เสื้อกิจกรรม  เสื้อโรงงาน  เสื้อรณรงค์

กำลังผลิต
156,000 ตัวต่อเดือน
ไลน์ไอดี i9199926
โทร.081-919-926